சனி, 18 ஆகஸ்ட், 2012

நோய்களிலிருந்து விடுதலை – பகுதி –1

- ஹீலர்.அ.உமர் பாரூக் -

”நோய்களிலிருந்து விடுதலை” என்ற தலைப்பில் ”இளைஞர் முழக்கம்” இதழில் தொடர் கட்டுரை வெளிவருகிறது. ஆகஸ்ட் மாத இதழில் வெளிவந்துள்ள முதல் பகுதி.

AUG - 1 AUG - 2 AUG - 3

1 கருத்து: